Трудовий (пенсійний, страховий) стаж є найважливішим фактором при призначенні пенсії. Від його розміру залежить право людини на той чи інший вид пенсії, а також сума пенсійних виплат.

Про це писати Юридичний портал України.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», є трудова книжка. З 01.01.2004 стаж для виходу на пенсію називається страховим і його підтвердження здійснюється за даними персоніфікованого обліку – даними, що зберігаються в Пенсійному фонді.

Як довести наявність стажу без трудової книжки?

При відсутності у людини трудової книжки, а також в тих випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні (неточні) дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу провадиться органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

Які документи можуть служити доказом трудового стажу?

Документальними підтвердженнями наявності в особи необхідного пенсійного стажу є:

 • довідки підприємства
 • виписки з наказів
 • особові рахунки і відомості на видачу зарплати
 • посвідчення та характеристики з місця роботи
 • трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання
 • інші документи, що містять відомості про періоди роботи

При відсутності вищевказаних документів як доказ робочого стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються тільки ті періоди роботи, за які є відмітки про сплату членських внесків.

Особливості підтвердження стажу показаннями свідків

При відсутності документів стаж роботи, що дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації. Показання свідків застосовуються при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу у зв'язку з:

 • військовими діями, аваріями, катастрофами
 • стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями
 • ліквідацією підприємства, установи, організації
 • відсутністю архівних даних з інших причин

Як приватному підприємцю підтвердити стаж?

Основним місцем роботи фізичної особи-підприємця є здійснювана ним підприємницька діяльність. Однак, через відсутність нормативного акта, що регулює порядок здійснення записів у трудовій книжці підприємця, вона не зможе використовуватися в якості підтвердження стажу.

Документом, що підтверджує ведення бізнесу, заснованого на приватній власності (за період до 1 травня 1993 року) є довідка з Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. Період здійснення фізособою підприємницької діяльності (крім підприємців на спрощеній системі оподаткування), з 1 липня 2000 року підтверджується довідкою з бази даних Реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Трудовий стаж підприємців на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2004 року підтверджується:

 • спеціальним торговим патентом
 • довідкою про сплату страхових внесків
 • свідоцтвом про сплату єдиного податку (ЄП)
 • патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку

З 01.01.2004 підприємницька діяльність зараховується до трудового стажу на підставі довідки з бази даних Реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Як зарахувати військову службу до пенсійного стажу?

Відповідно до статті 8 Закону України» Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей " час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Для підтвердження військової служби, а також служби в цивільній обороні, Держспецзв'язку, органах держбезпеки, розвідувальних органах приймаються:

 • військові квитки
 • довідки архівних та військово-лікувальних закладів
 • довідки військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, в тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, зараховується до трудового стажу на підставі довідок військових комісаріатів, що видаються в порядку, що визначається Міноборони. Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Нацполіції приймаються довідки, що видаються згідно з порядком МВС.

Підтвердження періоду тимчасової непрацездатності

Згідно пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 12.08.1993 року «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» тривалість періоду тимчасової непрацездатності, що почалася під час роботи, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем служби.

Чим підтверджується період навчання при розрахунку пенсійного стажу?

Період отримання освіти також може бути врахований при підрахунку страхового стажу при призначенні пенсії. В якості підтвердження терміну навчання у ВУЗах, профтехучилищах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі приймаються:

 • дипломи, свідоцтва
 • довідки та посвідчення
 • збережені архівні дані

Догляд за інвалідом або старим пенсіонером

Тривалість догляду за інвалідом 1-ої групи, дитиною-інвалідом (до 16 років), а також хворим або старим пенсіонером, який за висновком лікарів вимагає постійного догляду, встановлюється на підставі:

 • акта обстеження фактичних умов догляду, який складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей житлово-експлуатаційних організацій за місцем проживання, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їх сусідів
 • документів, які підтверджують інвалідність (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення отримувача допомоги або довідка органів соцзахисту, ПФ і т. д.)
 • документів, що засвідчують вік (свідоцтво про народження, паспорт, довідка житлово-експлуатаційних або інших організацій за місцем прописки)

Документальне підтвердження періоду догляду за дітьми для збільшення пенсійного стажу

Процедура збільшення пенсійного стажу за рахунок включення в нього періоду по догляду за малолітньою дитиною заснована на наявності у непрацюючої матері підтверджуючих документів:

 • свідоцтво про народження дитини або паспорт
 • свідоцтво про смерть (якщо дитина померла)
 • документ про те, що до досягнення дитиною 3 років мати не працювала (виписка з трудової книжки, відомості про відсутність підприємницької діяльності, довідка з ПФ)

Страховий стаж при розрахунку пенсії може бути збільшений за рахунок додавання терміну по догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею 12-річного віку.

Підставою для додавання цього проміжку часу до трудового стажу є:

 • свідоцтво про народження дитини або його паспорт (св-во про смерть)
 • посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС
 • документ про те, що до досягнення дитиною 12 років один з батьків не працював
 • заява про те, що ніхто з батьків не скористався "Чорнобильською" пільгою за пунктом 13 статті 30 ЗУ " Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Трудовий стаж засуджених за час відбування покарання

Термін утримання під вартою, період відбування покарання в місцях позбавлення волі та час перебування на примусовому лікуванні підтверджується довідками МВС та зараховується до пенсійного (страхового) стажу за наявності:

 • документів про реабілітацію
 • довідки суду про прийняття виправдувального вироку
 • довідки суду, прокуратури, досудового слідства про закриття кримінального провадження

Робота ув'язнених підтверджується довідкою МВС і довідкою про сплату страхових внесків до ПФ.

Як підтвердити стаж особам, які працюють за кордоном?

Стаж роботи громадян України за кордоном підтверджується документами, легалізованими відповідно до законодавства. Виняток становить робота на території колишнього СРСР і держав, з якими у Радянського Союзу були укладені угоди про соціальне забезпечення, до укладення відповідних двосторонніх угод з Україною.